Máy đếm tiểu phân phòng sạch Aerotrak 9350-02N

380.337.600