Môi trường bảo quản tế bào CryoStor® CS10

13.200.000