múp gốm Lò l9 / 11 / skm / c450, tmax.1100, cửa lật, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

153.384.000