tủ sấy w. acc công nghệ an toàn. đến en 1539, tmax 260 ° c

234.388.000