Tag Archives: công ty BMN

Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty BMN ngày 04 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: Quý khách hàng cùng các đối tác; – Căn cứ vào luật doanh nghiệp năm 2014; – Căn cứ vào thông báo đăng tải mẫu con dấu do phòng Đăng ký doanh nghiệp của Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04 tháng 09 năm 2020 Công ty TNHH […]