Tag Archives: đại lý

Chứng nhận đại lý bán hàng tập đoàn TSI- Hoa kỳ năm 2014

Với định hướng nâng cao chất lượng ngành công nghiệp sản xuất dược phẩm và tiếp cận thị trường sản xuất điện tử và bán dẫn, ngày 1 tháng 2 năm 2014, Công ty Thiết Bị Khoa học và Y tế BMN đã trở thành đại lý bán hàng của hãng TSI – Hoa kỳ […]