Tag Archives: điều trị

Hội thảo các bệnh tự miễn và ghép tế bào gốc

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Y tế BMN vinh dự được là nhà tài trợ cho Hội thảo các bệnh tự miễn và ghép tế bào gốc ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City Hội thảo là nơi chia sẻ nghiên cứu mới, […]