Tag Archives: FDA

Các điểm cần cân nhắc khi chọn hệ thống đếm tiểu phân online cho phòng sạch

Các điểm cần cân nhắc khi chọn hệ thống đếm tiểu phân online.

1. Công ty cung cấp có được ủy quyền đại diện và được đào tạo về phần mềm? có thể làm được IQOQ không?

Nếu công ty cung cấp không được ủy quyền và có chứng chỉ đào tạo của chính hãng, chúng ta cần cân nhắc lại năng lực của công ty cung cấp. Dịch vụ sau bán hàng sẽ rất quan trọng. Hay hình dung bạn mua 01 chiếc Iphone và muốn bảo hành, nhưng công ty cung cấp khiến bản phải chờ đợi lâu và phản hồi chậm.

Những điểm cần cân nhắc khi lựa chọn phương pháp kiểm tra vi sinh nhanh

Những điểm cần cân nhắc khi lựa chọn phương pháp kiểm tra vi sinh nhanh Các yêu cầu kiểm tra? Đây là phần cần đặt ra trước khi cân nhắc chọn phương pháp kiểm tra vi sinh nhanh. Kiểm tra giới hạn vi sinh (microlimit test) hay kiểm tra vô trùng (sterily test) Các phòng […]