Tag Archives: Hepa leak test

Tại sao không nên sử dụng D.O.P(Dioctyl phthalat)? 

Tại sao không nên sử dụng D.O.P(Dioctyl phthalat)?  Do D.O.P liên quan đến các bệnh: Viêm tinh hoàn tự miễn Bệnh lạc nội mạc tử cung Khả năng gây ung tư ở người Other names Bis(2-ethylhexyl) phthalate Di-sec octyl phthalate DEHP Octyl phthalate Theo trích dẫn trên wikipedia.org. https://en.wikipedia.org/wiki/Bis(2-ethylhexyl)_phthalate Other health effects[edit] Studies in mice […]