Tag Archives: hiệu chuẩn

BMN là đại diện Ủy Quyền của Charles River cho hiệu chuẩn máy nội độc tố

Với quan điểm đơn giản, một sản phẩm tốt thì cần phải có một dịch vụ tốt. #Endotoxin Dịch vụ tốt bao gồm: tư vấn mua sản phẩm và sử dụng phải tốt. Điều này đòi hỏi đại lý phải hiểu về sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng và ứng dụng của khách hàng. Thêm […]

Chứng nhận đào tạo hiệu chuẩn và sửa chữa của Tập đoàn TSI – Hoa ký năm 2016

Ngày 04 tháng 02 năm 2016, sau 04 ngày dưới sự đào tạo của ngài M. Saravanan và thực hành tại phòng hiệu chuẩn của hãng TSI -Hoa kỳ tại Singapore, Công ty BMN đã hoàn thành khóa đào tạo và đạt được chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo hiệu chuẩn và sửa chữa […]

Chứng nhận ủy quyền hiệu chuẩn và sửa chữa của Tập đoàn TSI – Hoa kỳ năm 2016

Với quan điểm đơn giản, một sản phẩm tốt thì phải có một dịch vụ tốt. Dịch vụ tốt bao gồm: tư vấn mua sản phẩm và sử dụng phải tốt. Điều này đòi hỏi đại lý phải hiểu về sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng và ứng dụng của khách hàng. Thêm vào đó, […]