Tag Archives: ketoan

Kế toán nội bộ – hồ chí minh

Kế toán nội bộ – hồ chí minh Mô tả chi tiết công việc – Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ phát sinh – Quản lý, sắp xếp chứng từ phát sinh – Nhập và quản lý dữ liệu vào phần mềm HT SOFT và file Excel – Tổng hợp báo […]