Tag Archives: PDA33

Những điểm cần cân nhắc khi lựa chọn phương pháp kiểm tra vi sinh nhanh

Những điểm cần cân nhắc khi lựa chọn phương pháp kiểm tra vi sinh nhanh Các yêu cầu kiểm tra? Đây là phần cần đặt ra trước khi cân nhắc chọn phương pháp kiểm tra vi sinh nhanh. Kiểm tra giới hạn vi sinh (microlimit test) hay kiểm tra vô trùng (sterily test) Các phòng […]