Tag Archives: tắc ngẽn phổi

Hội thảo trực tuyến:Tác động của nhiễm SARS-CoV-2 đến hệ thần kinh trung ương

Tác động của nhiễm SARS-CoV-2 đến hệ thần kinh trung ương

Với nỗ lực toàn cầu đang được tiến hành để tìm ra các lựa chọn điều trị dự phòng và điều trị để chống lại đại dịch COVID-19, nhiều thông tin đang có sẵn về cơ chế sinh bệnh của SARS-CoV-2 và phản ứng miễn dịch liên quan. Tuy nhiên, những lỗ hổng đáng kể vẫn nằm trong sự hiểu biết của chúng ta về tác động của SARS-CoV-2 đối với hệ thần kinh trung ương. Trong bài trình bày này, một phần của Chuỗi hội thảo trực tuyến về bệnh truyền nhiễm của chúng tôi, Eric Song sẽ nêu bật những tiến bộ trong lĩnh vực này và thảo luận về tiềm năng xâm lấn thần kinh và tác động viêm thần kinh của nhiễm SARS-CoV-2.