Tag Archives: TOPAS – Đức

BMN làm đại diện cho hãng TOPAS – Đức

Công ty BMN làm đại diện cho Công ty TOPAS – Đức cho các sản phẩm máy kiểm tra màng lọc cho thị trường Việt Nam, Lào, Cambodia và Thái Lan. Các sản phẩm của Topas được sử dụng  cho  nghiên cứu cơ bản và các ứng dụng công nghiệp  và bao gồm gần như  toàn bộ phạm […]