Máy Đo Tỷ Trọng Tiêm Mẫu Bằng Tay Kruss DS7700 (DS7700-1, Set 1)