Chứng nhận ủy quyền hiệu chuẩn và sửa chữa của Tập đoàn TSI – Hoa kỳ năm 2016

Với quan điểm đơn giản, một sản phẩm tốt thì phải có một dịch vụ tốt.

Dịch vụ tốt bao gồm: tư vấn mua sản phẩm và sử dụng phải tốt. Điều này đòi hỏi đại lý phải hiểu về sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng và ứng dụng của khách hàng. Thêm vào đó, dịch vụ tốt thì phải sửa chữa nhanh, hiệu chuẩn nhanh.

Công ty BMN còn áp dụng chính sách cho khách hàng mượn máy đếm tiểu phân của hãng TSI để sử dụng trong quá trính khách hàng gửi máy để công ty BMN sửa chữa và hiệu chuẩn. Điều này giúp cho không việc của khách hàng được diễn ra liên tục, giúp nâng cao hiệu suất công việc của khách hàng.

Sử dụng thiết bị và dịch vụ của công ty BMN sẽ tiết kiệm thời gian quý báu của quý khách.

Saving your precious time

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *